Om

Om tomas rydh

Tomas Rydh är pensionär sedan 2018 och ägnar mycket tid åt bildskapande, framför allt då skulpturer men även akrylmåleri och tuschteckning. Född och uppväxt i Linköping har intresset för bilar och motorcyklar växt och har varit med så länge som Tomas kan minnas. Tidigt var han med sin far på rallytävlingar men även storebror hade stort intresse för motorcyklar.

Tomas har vidare en fyraårig utbildning på Konstfack och Teckningslärarinstitutet i Stockholm. Åren innan pensionen arbetade Tomas som bildlärare på Paradisskolan i Nybro. Nu ägnas det mer tid åt konsten och trädgården.